Rosenvangs Allé 132 i maj 2016

Nr. 132

Ca. 1955-1979                    Grønthandler E. C. Sørensen

 

Ejendommen er ifølge BBR opført i 1955.

I 1954 havde E. C. Sørensen gartnerbutik på Hans Schourupsgade 4.