Matr. nr. 13a. Holmegård. (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 12)

Stuehuset fra den oprindelige Holmegård i 1964

Gården lå oprindelig på Holme Byvej nr. 12 tæt på det sted hvor Holme Fjernvarmeværk ligger i dag. Gården blev udflyttet i begyndelsen af 1900 årene. Den nye gård blev placeret på Stationsvej, nu Holmegårdsvej. Gården var 4 længet med grundmurede bygninger med tag af cementsten. Gårdens bygninger er for længst nedrevet. Der er nu opført rækkehuse på stedet, som har adressen Holmegårsvej nr. 18-32.

 Gårdens oprindelige stuehus, der var i bindingsværk, blev kaldt for Enghuset. Det lå på Holme Byvej 12, senere Holmegårdsvej 102. Det blev nedrevet i sommeren 1996, hvorefter der blev opført en ny villa på stedet.

Holmegårds marker lå vest for byen, syd for nuværende Holmegårdsvej ned til Søndervangs Allé, som tidligere hed Gammel Horsensvej.

Fæstere under Marselisborg Gods

Matr.nr. 13a

Nr. 12

Gl. Holmegård

Fæster/selvejer         Dato                     Navn                                      Bemærkninger

Fæster før               1759                     Rasmus Rasmussen Beck    Underskrev Videbogen 19. sept. 1746

Fæster fra               01.01.1759          Poul Rasmussen Beck          Søn af R.R.B.

Fæster fra               06.12.1785          Jens Rasmussen Beck        

Selvejer fra             08.04.1811          Jens Rasmus  Beck

Selvejer fra             1811-1852            Rasmus Jensen Beck           Søn af  J.R.B.   

Selvejer fra            10.01.1852           Jens Rasmussen Mørch        Svigersøn til R.J.B.Oldermand i 1889

Selvejer fra            1890-1916            Mogens Kristensen              Oldermand i 1903

Selvejer fra            1916-1923            Jakob Rasmussen                Oldermand i1917                                                    Selvejer fra            1923-1934            Chr. Leth Espensen                                                                                    Selvejer fra            1934                     Johanne M. Leth Espensen   Enke efter C.L.E                                                        Selvejer fra            1939                     Johannes Petersen og N. Nielsen       

Gårdens beliggenhed