Matr. nr. 12a. Holme Vestergård. Stengården. (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 13)

Holme Vestergård (Kaldet "Stengården") set fra Axel Gruhns Vej

Gården lå oprindelig på Holme Byvej 18 (tidligere Sletvej/Axel Gruhnsvej). Gården blev i slutningen af 1800 tallet flyttet et par hundrede meter mod vest. Gården var firelænget opført dels i grundmur og dels i kampesten. Stuehuset var med teglsten og udlængerne var endnu i midten af 1900 tallet med stråtag. Gården ejedes fra 1941 af Rasmus Gunnestrup, der havde overtaget gården fra faderen, der også hed Rasmus Gunnestrup. Faderen havde haft gården siden 1897.

Gårdens jorder lå vest for Holme by, langs nuværende Axel Gruhnsvej og strakte sig til Chr. X’s vej. Gården, der var på 33 tønder land blev i 1946 købt af Holme-Tranbjerg kommune. Rasmus Gunnestrup havde gården og jorden i forpagtning, indtil kommunen var klar til at udstykke jorden til industrigrunde.

Efter udstykningen af jorden stod bygningerne og forfaldt. Men i midten af 1980’erne opstod tanken om at bruge gården som fritids- og kulturcenter for unge og ældre. En gruppe aktive borgere arbejdede med projektet i nogle år. Efter en renovering af gården kunne den nye institution tages i brug i 1995. Institutionen fik navnet Stengården på grund af bygningernes markante kampestens-mure. Stengården er en fritidsklub for børn og unge, som har adressen Højbovej nr. 9. 

Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 12a

Nr. 13

Holme Vestergård

Fæster/selvejer        Dato                        Navn                                          Bemærkninger                                                          

Fæster før               1748                     Rasmus Jensen Amdie        Underskrev Videbogen 19. sept. 1746

Fæster fra               21.09.1748          Niels Jensen Amdie           

Fæster fra               17.04.1751          Jacob Sørensen Loft          

Fæster fra               22.12.1775          Rasmus Pedersen

Fæster fra               10.01.1801          Jacob Rasmussen                Søn af R.P.

Selvejer fra            08.04.1811          Jacob Rasmussen                 Ejer matr. nr.12a og 16a. Enken sælger til

Selvejer                  22.09.1838          Jens Enevoldsen                   Svigersøn til J.R.

Selvejer fra            13.07.1844          Rasmus Jensen                    

Selvejer fra            10.01.1846          Rasmus Neergaard             

Selvejer fra            10.01.1846          G. H. Grundtvig

Selvejer fra            20.03.1847          Otto Frederik Guldmann   

Selvejer fra            15.10.1853          Christian Grouleff                  Aftægt til selvejer Jacob Rasmussens                                                                                                                               enke                                

Selvejer fra            1869                     Rasmus Rasmussen              Enke oldermand 1881

Selvejer fra            1884                     Hans Michael Jensen            Gift med enken efter R.R. Oldermand i1890

Selvejer fra            1897                     Rasmus Gunnestrup             Stedsøn af H.M.J.. Oldermand i1904 og 1918

Selvejer fra            1941                     Rasmus Gunnestrup             Medlem af menighedsrådet siden 1945

Selvejer fra            1946                     Holme-Tranbjerg                  Jordtilliggendet købt. R.G. forpagter jorden af                                                                                                                  Kommune

Gårdens beliggenhed