Matr. nr. 11a. Kalkærgården. (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 17)

Luftfoto af Kalkærgården 

Gården lå oprindelig ved Kalkærvej, men blev i 1860’erne flyttet ca. hundrede meter mod sydvest. Gården var firelænget med murede bygninger med fast tag. Stuehuset blev ombygget i 1943.

Jorden lå sydvest for byen og vejen til Bjødstrup løb hen over gårdens jorder. I 1949 havde gården et tilliggende på knap 40 tønder land. Den blev drevet som blandet landbrug med 4 heste, 20 køer, 10 ungkreaturer og en del svin.

Axel Harald Nielsen, der stammede fra Foldby, overtog gården i 1926, og han havde den i mere end en menneskealder. I 1966 købte Højbjerg Andelsboligforening det meste af gårdens jorder og i 1970’erne blev Kalkærparken opført på en del af gårdens jorder.

 

Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 11a

Nr. 17

Kalkærgård

Fæster/selvejer         Dato                          Navn                            Bemærkninger

Fæster før               1810                    Jens Sørensen

Selvejer fra            26.11.1810          Jens Sørensen

Selvejer fra            26. 11.1810         Mogens Jensen                    Søn af J.S.

Selvejer fra            11.06.1853          Hans Mogensen                   Søn af M.J. Oldermand 1882.                                                                                                                           Udflyttet i 1860 100 m i SV retning.

Selvejer fra            1891                     Per Mogensen                     Søn af  H.M.

Selvejer fra            1893                     Peter Mogensen                  Bror til H.M.  Oldermand 1896 og                                                                                                                   1910.  Sognefoged

Selvejer fra            1909                                                                 Bortforpagter til Laurits Møller. P.M.                                                                                                               flytter til Højbjerg

                 Selvejer fra            1919                     Laurits Møller

                 Selvejer fra            1920                     Mikkel Jakobsen                 Direktør. Svigerfar til L.M.

                 Selvejer fra            1920                     Peter Chr. Pedersen            Forhenværende smed

                 Selvejer fra            1923                     Søren Dahl Sørensen          Søn af J.K.S. der købte gården.                                                                                                                                          Oldermand 1924

                Selvejer fra            02.07.1926           Aksel Harald Nielsen           Sønnen Jens K. K. Nielsen forpagtede                                                                                                                              gården 1. august 1960.

                                                                                                                          Aksel byggede hus på Dalumvej.

               Selvejer fra            14.12.1966            HAB                                      Byggede Kalkærparken 1970-72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  J.K.K.N.forpagtede i en årrække                                                                                                                                        gården.

 

Gårdens beliggenhed