Matr. nr. 10a. Holme Søndergård. Ungdomsgården. (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 18)

Luftfoto af Holme Søndergård i 1950 

Gården var den sydligst beliggende gård i byen. Den lå ved Kalkærvejens forlængelse, men efter vejomlægninger i området er adressen nu Nygårdsvej 5. Det var en firelænget gård. Stuehuset var opført i 1868 i rødsten. Udlængerne var hvidkalkede og alle bygningerne var med fast tag.

Omkring 1858 opførte gårdens ejer, sognefoged Rasmus Rasmussen en hollandsk vindmølle på sin gård. Møllen blev i midten af 1870’erne flyttet til Holme Møllevej. Den 14. februar 1910 brændte møllen ned til grunden. Brandårsagen blev i første omgang forklaret med en overophedet aksel. Efter nærmere politimæssige undersøgelser fandt man ud af, at branden var påsat. Gerningsmændene var møllens ejer og hans møllerkarl. De fik deres velfortjente straf.

Jorden lå syd for byen og strakte sig til Holme Bjerge. I 1949 havde gården et tilliggende på 41½ tønder land. Gården blev drevet som et blandet landbrug med 5 heste, 20 køer og 20 ungkreaturer samt en del svin.

Martin Sørensen havde gården fra 1899. Han overdrog den i 1942 til sin søn, Knud Sørensen.

Kommunen købte senere gården og indrettede en institution i gården kaldet Ungdomsgården. Det er en special klub for unge med bl.a. generelle psykiske funktionsnedsættelser.

 

Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 10a

 nr. 18

Holme Søndergård

Fæster/selvejer                    Dato                          Navn                                                         Bemærkninger       Fæster                               Før 1804              Peder Christensen                   Søn af Christen Pedersen kom til Holme                                                                                                                           ca. 1767. var fæster og senere selvejer                                                                                                                           af Holme Østergård                                   Fæster fra                          01.08.1804         Anders Jørgensen           

Selvejer fra       08.04.1811        Anders Jørgensen

Selvejer fra       06.09.1828        Jens Nielsen Holm

Selvejer fra       09.10.1841        Rasmus Rasmussen                 Holme Mølle på hans grund. Gift med                                                                                                             forrige ejers enke.                                                                                                                                           Ejer også Matr. nr. 9b,10b og 45d.

Selvejer fra       1863                  Søren Jørgensen                       Enken oldermand i 1895

Selvejer fra       1897                  Jens Rasmussen                  

Selvejer fra       1898                  Elwin Wistoft

Selvejer fra       1899                  Søren J. Christensen                 S.J.C. Musikdirektør

                                                                                                       og Rasmus  Rasmussen     

Selvejer fra       1900                  Martin Sørensen                        Oldermand i 1909 og 1923

Selvejer fra       1942                   Knud Sørensen                         Søn af M.S.

Selvejer  fra      1960                   Århus Kommune

Gårdens beliggenhed