Rosenvangs Allé er en af de meget gamle veje i Højbjerg. På et kort fra 1875 ses den fra Oddervej til L.A. Rings Vej. Efter gennemførslen til Holmevej og videre mod Kongsvang steg trafikken og flere og flere  forretninger dukke op sammen med tilvæksten af huse. Efter krigen kom der mange forretninger.

Forretningernes historier og billeder er fundet frem af Bent Stougaard Nielsen.

Rosenvangs Allé i 1939