Tidligere fæstere under Århus Domkirkens Nederste Capellarie

Matr. nr. 9a

nr. 3

Enggård

Fæster/selvejer    Dato                     Navn                                      Bemærkninger

Fæster                     1782 – 1793       Hans Povelsen                    

Selvejer fra            10.08.1793          Hans Povelsen                     Enken Mette Jensdatter sælger til sin søn

Selvejer fra            24.11.1821          Jacob Hansen                       Søn af H.P.

Selvejer fra            17.12.1842          Frederik Jensen                   J.H.´s enke afholdt auktion  (avlsbestyrer Niels                                                                                                            Rasmussen) Tilslagen  mølleren på Skovmøllen

Selvejer fra            27.05.1848          Hans  Frederiksen               Søn af F.J. Sælger i 1869 køber ny gård.

Selvejer fra            30.01.1869          Christopher Sørensen Due

Selvejer fra            1874                     Jens Balle

Selvejer fra            !879                     Jens Knudsen

Selvejer fra            1885                     Søren Jensen

Selvejer fra            1886                     Jens Hansen

Selvejer fra            1892                     Rasmus Andersen                Oldermand i 1894

Selvejer fra            1907                     Jens Jørgensen Gylling       Oldermand i 1908 enken i oldermand 1922

Selvejer fra            01.07.1924          Johannes Poulsen                J.G.´s enke sælger til sin svigersøn

Selvejer fra            1958                     E. D. Christiansen                Maler. Nyt matr. nr. 24 m.fl.