Fæster under Marselisborg Gods

Matr. nr. 45a

Nr. 16

Holme Nygård            Dato                     Navn                                      Bemærkninger

Fæster før               1740                     Søren Kaikier                     Gården er fra 1727

Fæster fra               10-10.1740         Jens Christensen                  Underskrev Videbogen 19. sept. 1746

Fæster fra               10.10.1782          Rasmus Poulsen                  

Selvejer fra            27.11.1810          Anne Rasmusdatter              R.P’s enke Ane Rasmusdatter

Selvejer fra            27.11.1810          Rasmus Rasmussen              Søn af A.R.

Selvejer fra            21.03.1846          Mette Buch                           Auktion tilfaldt Madam M.B.

Selvejer fra            24.01.1857          Niels Jensen                         Branddirektør

Selvejer                  ca. 1870              A. P. Knudsen                     

Selvejer                  1881                    Peder Jensen                        Enken Hedvig overtog gården 1908

Selvejer                  1944                    Jens Søren Jensen               Svigersøn til P.J. og  sognefoged siden1924