Matr. nr. 20

Saralystgården

Fæster/Selvejer   Dato                     Navn                                      Bemærkninger

                                                                                                      Matr. nr.5b, 7b,11b,14c, 38, 6h,17c og 20a Selvejer fra       ca.1787                     Mathias Kierulff                  Gift 4.juni 1787 med præstedatter Sara Brunow                                                                                                         på Vosnæs Gods.

                                                 Christian R. P. H. Gersdorff har den 24.06.1788                                                      lånt 800 Rdl. af M.K.

Selvejer fra            31.01.1835          Rasmus Ludvig Riis            Ejer af Petersminde. Køber af M.K.’s arvinge

Selvejer fra            30.06.1836          Malthe Hoff Bering             Købmand fra Randers

Selvejer fra            21.12.1839          Carl Gottlieb Clausen          Redaktør på Jyllandsposten

Selvejer fra            19.12.1840          Christian R. von Munk        Major RD, bor i København

Selvejer fra            19.10.1844          Otto August La Cour           Proprietær ejer Steensmark og Aaberg

Selvejer fra            24.12.1853          Jørgen Jensen  Junior         Cand. Pharm. fra Falster

Selvejer fra            27.071857           Jens I. Sørensen                 Tidliger gårdejer i Viby

Selvejer fra            1880                     Rasmus Sørensen              Søn af J.I.S. Proprietær

Selvejer                  1906                     Chr. Buchtrup                    Svigersøn til R.S.

Selvejer fra            1917                     Skriver                                Proprietær - udstykningen begynder

Selvejer fra            1918                     Peder Pedersen Kolind      

Selvejer fra            1836                     Fr. J. Legarth

Selvejer fra            1939                     A/S Saralyst Villakvarter   Et konsortium bl.a. vognmand Jens Andersen og

                                                                                                      Bankdirektør Jürgensen

Selvejer fra            1961                     Sukkersygekollegium         Landsforeningen for Sukkersyge havde en

                                                                                                      Ungdomspension på gården

Selvejer fra            1973                     Bjarne Grundvad Poulsen  Far til byggematadoren Axel Poulsen

Selvejer fra            1981                     Andelsforeningen               Et bofællesskab

                                                           Saralystgården.