Matr. nr. 1a Præstegården (På udskiftningskortet fra 1783 anført som gård nr. 1)

Luffoto af præstegården 1930

Præstegården, der ejedes af menighedsrådet, lå nordøst for kirken. Det var en firelænget gård med bygninger, der dels var opført i grundmur og dels i bindingsværk. Stuehuset var opført i 1880 og ko- og hestestalden omkring 1894. Laden og forpagterboligen var fra 1752. Stuehuset, hvor præsten boede, var med fast tag, medens udbygningerne var stråtækte. Indtægten fra præstengården udgjorde en del af præstens løn. Præste-gården blev nedrevet i 1957 og erstattet af den nuværende præstebolig.

Jorden lå mod øst syd for Hjulbjergvej og strakte sig til Lyseng. Ved udskiftningen i 1783 var jordens areal på omkring 100 tønder land og gården var næsten dobbelt så stor som de øvrige gårde i byen. Omkring år 1800 blev udmarkslodden i Holme Bjerge på ca. 10 tønder land solgt fra. Efter 1. Verdenskrig blev der udstykket 43 tønder land fra gården til statshusmandsbrug, og derudover solgte man et par mindre parceller til to af gårdene i Skåde. I 1949 var præstegårdens areal skrumpet til 22 tønder land. Gården blev drevet af en forpagter. En del af arealet er anvendt til udvidelse af kirkegården og opførelse af sognegården og resten af jorden er inddraget under byudviklingen.

Matr. nr. 1

Nr.1

Præstegården

Præster i Præstegården               År                                        Bemærkninger                          

Thomas Andersøn                      15??-????          Vikar - boede i Aarhus

Anders Thomssøn                       1580-1619        Søn af Thomas Andersøn.

                        Havde 1608 været præst i ca. 40 år. Boede i Aarhus til ca. 1580.                              Indtil 1580 ingen præstegård i Holme     .                                                      

Niels Christensen Hjortsvang   1619-1641         Maren Jacobsdatter først gift med Anders Thomssøn og derefter                                                                                   med Niels som begyndte som hjælpepræst.

 Jens N. Lyngby                          1641-1645                                                                                                                    

 

Bendix Sørensen                       1645-1650                                   

Niels Sørensen Ørsted              1650-1669                                                                                                                                               

Christen Jensen Thorsager       1669-1695         Gravskrift opsat af præsten og hans hustru i Kirken

Niels Jespersen Hutfeld           1695-1738        

Hans Høj Lagesen                     1738-1748         H.H.L. solgte præstegården til Rasmus Bagge for 400 Rdl.

Rasmus Bagge                            1748-1789        Byggede ny præstegård ca. 1773. Firlænget gård mur og bindingsværk

Jørgen Seidelin Worsøe           1789-1790          Forflyttet til et Kald af ringere Embeds Indkomst

Niels Lauritsen Liisberg           1790- 1812       

Peder Friis                                  1813-1856

Ludvig Frendrup                        1857-1874         Byggede nyt stuehus i 1858     

Adam Christopher Fabricius   1874-1888           Gammel kirke nedrevet 1882. Ny bygget indvies 3. dec. 1882                                           

Georg Fritz                                 1888-1910

Frode Nørballe                           1910-1921

Aage Knudsen                            1921-1956         Den gamle Præstegård nedrevet i 1951

Christian Pilgaard                      1956-1972         I 1957 opføres den nuværende præstebolig

Thomas Jensen                          1972-1993

Kirsten Hald                               1993-