Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 17a

Nr. 9

Holme Østergård

Fæstere/selvejer  Dato                     Navn                                      Bemærkninger

Fæster før               1782                   Enevold Pedersen               

Fæster fra               30.08.1782         Søren Enevoldsen               Søn af E.P

Selvejer fra            24.06.1811          Søren Enevoldsen               Søn af E.P.

Selvejer fra            31.10.1829          Mikkel Sørensen                 Søn af S.E.

Selvejer fra            03.07.1841          Marcus G. Bech                   Kaptajn og købmand

Selvejer fra            02.02.1850          Otto August La Cour           Ejer Saralystgården

Selvejer fra            22.11.1851          Jacob Sørensen                  Boende i Kattrup. Købesum 5200 Rdl.

Selvejer fra            03.10.1857          Jørgen Zirc Lang                 Boende i Sabro

Selvejer fra            1862                     Mikkel Kristensen              

Selvejer fra            1871                     Chresten Mikkelsen            Udflytter i 1874. Ejer også matr. 18a. Oldermand i

                                                                                                             1902. Efter at C.M. i 1882 havde overtaget marken fik

                                                                                                             Holme Østergård matr. nr.17a

Selvejer fra            1907                     Michael Mikkelsen             Søn af C.M.

Selvejer fra            1947                     Rasmus M. Mikkelsen        Søn af M.M.Gården drives af sønnen Rasmus Skaarup

                                                                                                             Mikkelsen der overtog forpagtningen 1. april 1947

Selvejer fea            1968                                                                    Solgt til Holme-Tranbjerg Kommune