Vor Frue Kirke Capellarie

Matr. 16a

Nr, 2

Intet navn

Fæster/selvejer    Dato                     Navn                                      Bemærkninger

                                                            Niels Frandsen                     Skifte efter N.F. 30.11.1778.   

Selvejer fra                                         Frands Nielsen                     Døde i 1815

Selvejer fra            ca. 1815               Niels Sørensen                     Gården udlagt ham ved skifte efter Frands Nielsen.

 Selvejer fra           04.08.1821          Jacob Rasmussen                Auktion over N.S’s gård

Selvejer fra            22.09.1838          Jens Enevoldsen                  Svigersøn til J.R.

Selvejer fra            29.10.1842          Niels Nielsen

Selvejer fra            20.06.1851          C.N.G. Friis                           Skolelærer

Selvejer fra            20.12.1879          Christen Pedersen