Vor Frue Kirke Capellarie

Matr. nr.15a

Nr.2

Rundhøjgården

Fæster/selvejer    Dato                     Navn                                      Bemærkninger

                                                            Niels Frandsen                     Døde i nov. 1778

Selvejer fra                                         Frands Nielsen

Selvejer fra            29.11.1806          Michel Jensen                      Udstykket matr. nr.15ao0g 16a

Selvejer fra            13.09.1813          Jens Nielsen Amdie           

Selvejer fra            19.04.1828          Peder Rasmussen

Selvejer fra            26.05.1855          Søren Pedersen                    P.R´s  enke sælger til sin søn, S.P. er gift med Ane

                                                                                                             Nielsdatter.

Selvejer fra            18.09.1869          Niels Ove Mogensen           Gift med S.P.´s enke Ane Nielsdatter

Selvejer fra            1890                     Thomas Neergaard             

Selvejer fra            1933                     Arne Rasmus Pedersen      

Selvejer fra                                                                                         I nogle år anvendt til andre formål Kring Vask

                                                                                                             (Industrigården). Nedrevet i 1950érne

Selvejer                                                Arne Pedersen                      Vinhandler

                                                                                                             A.P. sælger til Holme-Tranbjerg Kommune 

Skriv en tekst her
Skriv en tekst her