Fæstere under Marselisborg Gods

Matr.nr. 14a

Nr. 6

Bakkegården (Egely)

Fæster/selvejer    Dato                    Navn                                      Bemærkninger

Fæster før               1714                     Michel Jørgensen               

Fæster fra               03.06.1714          Søren Michelsen                

Fæster fra               19.12.1725          Christen Pedersen               Underskrev Videbogen 19. sept. 1746

Fæster fra               09.12.1752          Ole Sørensen                       Døde april 1784

Fæster fra                                            Mikkel Olesen                      Søn af O.S.

Fæster fra               06.12.1785          Søren Michelsen

Selvejer fra            01.07.1811          Jens Andersen                     Fra Lemming   

Selvejer fra            21.08.1824          Peder Sørensen                    I 1823 3. offentlige auktion over J.A.’s gård                                

Selvejer fra            17.02.1849          Niels Hasle Friis                  Præstens søn

Selvejer fra            24.10.1863          Emil Kirketerp                     Oldermand 1883

Selvejer fra            1886                     Poul Jensen

Selvejer fra            1893                     Jens Peter Michaelsen        Oldermand i 1911 og 1925

Selvejer fra            1899                     Kristian Pihlkjær                

Selvejer fra            1934                     Holme-Tranbjerg                 A/S Lundhøjsudstykn. Selskab oprettet af                                                                         Kommune                              kommunen