Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 12a

Nr. 13

Holme Vestergård

Fæster/selvejer        Dato                        Navn                                          Bemærkninger                                                          

Fæster før               1748                     Rasmus Jensen Amdie        Underskrev Videbogen 19. sept. 1746

Fæster fra               21.09.1748          Niels Jensen Amdie           

Fæster fra               17.04.1751          Jacob Sørensen Loft          

Fæster fra               22.12.1775          Rasmus Pedersen

Fæster fra               10.01.1801          Jacob Rasmussen                Søn af R.P.

Selvejer fra            08.04.1811          Jacob Rasmussen                Ejer matr. nr.12a og 16a. Enken sælger til

Selvejer                  22.09.1838          Jens Enevoldsen                  Svigersøn til J.R.

Selvejer fra            13.07.1844          Rasmus Jensen                    

Selvejer fra            10.01.1846          Rasmus Neergaard             

Selvejer fra            10.01.1846          G. H. Grundtvig

Selvejer fra            20.03.1847          Otto Frederik Guldmann   

Selvejer fra            15.10.1853          Christian Grouleff                Aftægt til selvejer Jacob Rasmussens                                                                                                                         enke                                

Selvejer fra            1869                     Rasmus Rasmussen            Enke oldermand 1881

Selvejer fra            1884                     Hans Michael Jensen          Gift med enken efter R.R. Oldermand i1890

Selvejer fra            1897                     Rasmus Gunnestrup            Stedsøn af H.M.J.. Oldermand i1904 og 1918

Selvejer fra            1941                     Rasmus Gunnestrup            Medlem af menighedsrådet siden 1945

Selvejer fra            1946                     Holme-Tranbjerg                 Jordtilliggendet købt. R.G. forpagter jorden

                                                              Kommune