Fæstere under Marselisborg Gods

Matr. nr. 11a

Nr. 17

Kalkærgård

Fæster/selvejer                                 Dato                                      Navn                 Bemærkninger

Fæster før               1810                   Jens Sørensen

Selvejer fra            26.11.1810          Jens Sørensen

Selvejer fra            26. 11.1810         Mogens Jensen                    Søn af J.S.

Selvejer fra            11.06.1853          Hans Mogensen                   Søn af M.J. Oldermand 1882.                                                                                                                         Udflyttet i 1860 100 m i SV retning.

Selvejer fra            1891                     Per Mogensen                     Søn af  H.M.

Selvejer fra            1893                     Peter Mogensen                  Bror til H.M.  Oldermand 1896 og                                                                                                                   1910.    Sognefoged

Selvejer fra            1909                                                                Bortforpagter til Laurits Møller. P.M.                                                                                                              flytter til Højbjerg

                 Selvejer fra            1919                     Laurits Møller

                 Selvejer fra            1920                     Mikkel Jakobsen                 Direktør. Svigerfar til L.M.

                 Selvejer fra            1920                     Peter Chr. Pedersen            Forhenværende smed

                 Selvejer fra            1923                     Søren Dahl Sørensen          Søn af J.K.S. der købte gården.                                                                                                                                      Oldermand 1924

                Selvejer fra            02.07.1926           Aksel Harald Nielsen           Sønnen Jens K. K. Nielsen forpagtede                                                                                                                         gården 1. august 1960.

                                                                                                                      Aksel byggede hus på Dalumvej.

               Selvejer fra            14.12.1966          HAB                                       Byggede Kalkærparken 1970-72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    J.K.K.N.forpagtede i en årrække                                                                                                                                  gården.